Lionizem v svetu

Lions Club International

LCI je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v največ državah sveta, ima preko 1,3 milijona članov, ki so združeni v 45.000 klubih.


POMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI


1917 – Pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Vprašal jih je: “Kaj če bi možje, ki so uspešni zaradi svoje volje, inteligence in ambicij, združili svoje talente v delu, ki bi izboljšalo njihovo okolje?” in nastala je organizacija Lions klubov. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija1917 v Chicagu, Illinois, ZDA, že istega leta v oktobru pa prva konvencija v teksaškem Dallasu.


“What if these men,” he asked, “who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?”
Melvin Jones

1920 – Tri leta po ustanovitvi se prične širitev delovanja v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, v Mehiki leta 1927, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.
1925 – Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila Helen Keller, ameriška gluhonema in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti. Poimenovala nas je »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Pomoč slepim in slabovidnim postane rdeča nit delovanja LCI. Lioni smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo bivanjskih pogojev v ustanovah, s pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.
1945 – Ideja združevanja narodov, mirnega sožitja, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo naše organizacije že od začetkov delovanja, v letu 1945 pa je LCI podprl ustanovitev Organizacije združenih narodov, istega leta je dobila v njej tudi posvetovalni status. Lions klubi zavzeto delujemo za ohranjanje miru, zavedamo pa se pomembnosti ozaveščanja otrok, kot nosilcev bodočnosti, o pomenu miru kot osnovna vrednote človeškega bivanja. Kot eden od projektov tega poslanstva poteka tudi vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem otroci umetniško izražajo svoje vizije miru v svetu.

1957 – Organizacija se začne vse bolj posvečati mladim in z ustanovitvijo Leo klubov ozavešča mlade o potrebah družbe ter jim nudi priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Sedaj Leo klubi delujejo v 139 državah sveta, v približno 5.700 klubih je preko 144.000 članov.


1968 – LCI ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Foundation – LCIF, ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali celo distrikta. V njem so programi za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad nudi takojšnjo pomoč ob večjih naravnih katastrofah s takojšnjo zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga pri obnovi. Raziskava časopisa The Financial Times iz leta 2007 je ugotovila, da je LCIFnajvečji nevladni mednarodni sklad za pomoč.


1990 – Skozi dolga leta delovanja na področju pomoči slepim in slabovidnim Lionsi pridobimo številne izkušnje in znanja, tega leta ustanovimo program Sight First. Z njim smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. V programu smo prispevali prek 346 mio USD, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pa zasnovali globalno pobudo boja proti otroški slepoti, tako danes po vsem svetu deluje prek 35 centrov za nego otrok, ki imajo težave z vidom.


ALI STE VEDELI


da so prav člani Lions klubov v tridesetih letih prejšnjega stoletja:
• izumili palico za slepe
• žepno Braillovo pisavo
• ustanovili prvo šolo za pse vodnike


Ti pripomočki so še danes glavna opora slepim v vsakdanjem življenju.

LCI DANES


Danes ideja lionizma živi v preko 46.000 klubih iz 206 držav sveta, v njih se združuje preko 1,35 milijona članov, ki delujejo v svojih okoljih in po vseh kotičkih sveta. Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lionsi širimo svoje delovanje na številna nova področja.