Kodeks etike

ETIČNA NAČELA
 • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobitiugled dobrega delavca v korist skupnosti.
 • Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
 • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
 • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
 • Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
 • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
 • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
 • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

 

PRISEGA

Prisežem:

 • da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze lionskih klubov
 • da se bom udeleževal klubskih srečanj
 • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje
 • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma
 • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč
 • da se bom ravnal po etičnih načelih.

 

Roke


We Serve  – Pomagam