Lionizem

LIONIZEM V SLOVENIJI

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, kjerkoli se pojavi potreba po pomoči in zmožnost kluba, da pomaga. O samih začetkih lionizma v svetu je več v zavihku LCI, o začetkih in razvoju v Sloveniji pa spodaj.

ZGODOVINA

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

Že istega leta sta bila ustanovljena še dva kluba, v Kopru in Murski Soboti. LK Murska Sobota je ob botrstvu LC Radkersburg ustanovil Jože Magdič, LK Koper – Capodistria, kot prvi dvojezični klub, pa Apollonio Zvest.

Rast lionizma se je nadaljevala, ustanovljeni so bili novi klubi, v juliju 1992 je bila ustanovljena že prva cona, njen predsednik je postal Janez Bohorič. Leta 1994 je število klubov že zadoščalo za samostojno regijo, v tem času je imela tri cone Štajersko, Osrednjeslovensko ter Primorsko. Regiji je predsedoval Janez Bohorič v letih 1994 in 1995, tega leta je izšla tudi prva številka našega glasila Slovenski Lion.
Leta 1996 so bili z 22 slovenskimi Lions klubi izpolnjeni pogoji za ustanovitev začasnega distrikta, D129 Slovenija, prvi guverner postane Janez Bohorič. Ob koncu leta 2004 slovenski Lionsi z več kot 1.300 člani izpolnimo pogoje in dosežemo status rednega distrikta.

SLOVENSKI LIONSI DANES

Danes je Slovenija z 57 Lions klubi, ki združujejo približno 1.500 lionov, med državami z največjo gostoto članov LK na tisoč prebivalcev in ta še vedno raste. V dvajsetih letih delovanja smo slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 4,5 milijona evrov, opravljenih ur prostovoljnega dela pa nismo niti šteli, niti jih lahko ovrednotimo. Sredstva so bila namenjena tako posameznikom, največkrat za pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, največkrat za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja. V nekaj zadnjih letih so Slovenijo obiskali že štirje predsedniki LCI, kar ob upoštevanju dejstva, da je lionizem razvit v 202 državah sveta, govori o pozornosti, ki jo naše delo vzbuja pri vodstvu te humanitarne organizacije. Slovenski Lionsi so med najbolj aktivnimi v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, že od leta 1996 se udeležujejo vseh svetovnih konvencij LCI, evropskih forumov in posebnih oblik dela Lionsov v centralni in vzhodni Evropi.

Slovenski Lionsi

Slovenski Lionsi

SESTAVA NAŠEGA ČLANSTVA

V Lions klubih se povezujemo ljudje različnih poklicev, ras, veroizpovedi in političnih profilov z namenom, da združimo svoje znanje in moči za dobrobit skupnosti, v kateri živimo in delujemo.

SLOVENSKE ČLANICE LIONS

Vsak peti član slovenske Lions organizacije je članica. Od 8. maja 1999 v Sloveniji deluje tudi prvi ženski Lions klub – LK Celje Mozaik, temu je sledil LK Maribor Zarja in kot najmlajši, ustanovljen na prvi pomladni dan 2009, LK Ljubljana Viva.

12. APRIL, SVETOVNI DAN LIONIZMA

Stari Rimljani so mesec april imenovali Aprilis, kar pomeni odpreti in označuje čas v letu, ko se začne prebujati narava. Lionsi, ki s svojo velikodušnostjo odpiramo vrata ljudem, ki nanje potrkajo, kot je to storila Helen Keller davnega leta 1925, smo v njem našli simbolno povezavo.

LEO KLUBI

Lions klubi imajo svoj podmladek, ta deluje v LEO klubih, ki v 22 klubih združujejo preko 330 mladih. Tudi člani slovenskih LEO klubov so med najaktivnejšimi v Evropi.